Tržni centar Fis

  • (10)
5 Tržni centar Fis, Bijeljina
  • Adresa: Pavlovića put bb
  • Telefon: 055/251-311; 055/251-301
  • Faks: +387 30 715 999
  • Email: bijeljina@fis.ba