Vrtić Čika Jova Zmaj

  • (10)
5 Vrtić Čika Jova Zmaj, Bijeljina

Na osnovu podataka stanovnika Bijeljine koji su pohađali vrtić, došli smo do podatka da je zabavište počelo sa radom 1931. godine. Djeca su pohađala vrtić 3 sata, a objekat u kome su boravili je bio pored Katoličke crkve. Prvi korak u organizovanom vidu predškolskog vaspitanja i obrazovanja poslije Drugog svjetskog rata je napravljen 1951. godine kada je ustanova ponovo započela sa radom. Početak je bio u poludnevnom boravku u objektu u blizini Gradskog parka, gdje i danas radimo sa tri grupe (danas Ulica Kneza Miloša 26). Moderan objekat je Bijeljina \"podarila\" predškolskom vaspitanju i obrazovanju na početku 1977. godine kada se ustanova proširila sa modernih osam soba i ostalim pratećim prostorom. Treći objekat je sagrađen u okviru tvornice \"Sava\" 1981. godine koji danas nije u funkciji vaspitno-obrazovnog rada predškolskog uzrasta. Manji objekat se nalazi u Janji-Novo Naselje u kome realizujemo skraćeni program sa djecom godinu pred polazak u školu i godinu mlađom. Obuhvat djece u navedenom naselju ovog uzrasta je 100%.

10°

  • 08:00

    10°C
  • 11:00

    13°C
  • 14:00

    18°C
Vedro

★ BDBOX oglasi SVI OGLASI