Ekonomska škola

  • (10)
5 Ekonomska škola, Bijeljina

Ekonomska škola u Bijeljini osnovana je 1959. godine kao državna škola. Školski prostor je omogućavao obučavanje učenika u različitim zanimanjima samo u ekonomskoj struci. U drugoj polovini šesdesetih godina škola se širi i upisuje učenike i u trgovačkoj struci. Preseljenjem u zgradu bivše Učiteljske škole 1973.godine, škola raspolaže sa više prostora i upisuje i učenike ugostiteljske struke. U tom periodu škola egzistira kao ekonomsko-trgovinska i ugostiteljska škola. Školske 1974/75. godine škola se udružuje sa Tehničkom i školom učenika u privredi u Srednjoškolski centar. Centar funkcioniše do 1979. godine kada dolazi do razdruživanja i od tada škola funkcioniše kao samostalna. Dolazi do širenja zanimanja te škola upisuje učenike tekstilne i obućarske struke, a kasnije i lične usluge.

Od 1998. godine škola upisuje samo učenike ekonomske i trgovačke struke. Te godine Vlada RS i Ministarstvo prosvjete Ekonomsku školu uključuje kao pilot školu u FAR program Evropske unije. Tim putem škola ulazi u reformu stručnog obrazovanja i obuke u saradnji sa Evropskom unijom. Kao pilot škola dobija partnera Ekonomsku školu iz Čitluka na nivou BiH, a kao mentor škola određena je Tietgen škola iz Odensea - Danska.


Reforma ima za cilj:
- izradu NPP po modularnoj tehnologiji
- modernizaciju nastavnog procesa
- edukaciju menadžmenta i nastavnog kadra
- opremanje škole savremenim nastavnim sredstvima

- izradu izvora odnosno priručnika za učenike
U ovom periodu Ekonomska škola je na osnovu ispitivanja tržišta rada, odlučila da razvija nastavni plan i program za zanimanje poslovno-pravni tehničar, IV stepen i poslovni sekretar, III stepen. Koncepcija NPP je rasterećenje učenika i utvrđivanje odnosa opšte-obrazovne prema stručno-teorijskoj i praktičnoj nastavi 35-40% - 60-65%. U ovom zanimanju sticanja opšteg obrazovanja akcenat je stavljen na izučavanje stranih jezika (engleski i njemački), informacione tehnologije, stručne i praktične nastave.

Modernizacija nastavnog procesa teče u pravcu organizacije nastave kao cjelovitog saznajnog sistema sa dostizanjem ključne karike u njemu-povratne informacije. U tu svhu nastavnici škole koriste nove metode rada (interaktivne metode) i tehnike ocjenjivanja (kontinuirano praćenje i vrednovanje i testiranje učenika). Moderan pristup ostvarenju NPP omogućava savremena oprema koju škola posjeduje, edukovan i motivisan nastavni kadar, kvalitetni učenici i menadžment škole, kao i timski rad.

Školske 2003/2004. godine izašla je prva generacija ucenika poslovnih tehnicara kod kojih su, pored strucnih i prakticnih znanja, uspješno razvijene i licne kao i socijalne kompentencije koje poslodavci traže. Rezultati evaluacije stepena postignute modernizacije ukupnog nastavnog procesa su impresivni, a izrečeni su od strane raznih svjetskih komisija, roditelja učenika, nastavnika i mnogobrojnih posjetilaca škole.

Od školske 2004/2005. godine škola upisuje učenike u struku: ekonomija, pravo i trgovina: Zanimanje poslovni tehničar je prošireno u poslovno-pravni tehničar, a pored njega upisani su i učenici u zanimanje trgovacki tehničar i trgovac.

U narednom periodu cilj nam je da dalje razvijamo pomenuta zanimanja i da školu povezujemo sa poslodavcima i tržištem rada. U tom smislu smo se ove školske godine uključili u ECO NET program - osnivanje preduzeća za vježbu. Na taj način simulirajući rad stvarnih preduzeća u kabinetima škole omogućavamo učenicima da steknu praktična znanja koja će im koristiti da se lakše uključe u stručni posao za koji su se obrazovali. Kod učenika ćemo razvijati takve sposobnosti kojima će biti usmjereni ka permanentnom obrazovanju, odnosno učenju za cijeli život.