DAMI

  • (10)
5 DAMI, Bijeljina
  • Adresa: Galac 11
  • Telefon: 055/203-860 065/611-026
  • Faks: 055/207-697
  • Email: dami.doo.bn@gmail.com

Ovlašteni serviser i prodavac vozila Lada.