Pavlović International Bank

  • (10)
5 Pavlović International Bank, Bijeljina

Pavlović International Bank a.d. Slobomir - Bijeljina je banka univerzalnog tipa, posluje sa preko 10.000 komitenata i preko 100.000 građana. Banka pruža najveći dio usluga iz domena bankarskog poslovanja i to: poslovanje sa privredom, poslovi platnog prometa u zemlji, poslovi platnog prometa sa inostranstvom, kao poslovi sa stanovništvom, usluge elektronskog bankarstva, kartičarskog poslovanja i poslovi sa hartijama od vrednosti.

Osnovali su je 6. Marta 1999. godine bračni para Mira i Slobodan Pavlović sa sjedištem u Slobomiru. Pavlović International Bank, a.d. Slobomir - Bijeljina prošla je kroz nekoliko statusnih promena - pripojila tri banke (Privrednu banku u Brčkom, Privrednu banku u Doboju i Sembersku banku u Bijeljini). Ono što je bitno istaći jeste da je u tehnološkom smislu banka na savremenom nivou i informacioni sistem banke u potpunost prati moderan trend. Pavlović International banka je izabrana za najbolju malu banku u Bosni i Hercegovini 2006. i potpisala je Ugovor o članstvu u programu osiguranja depozita, čime je još jednom opravdala povjerenje naših komintenata. Poslovna orijentacija Pavlović International banke jeste da bude kvalitetna, pouzdana i prepoznatljiva, da izlazi u susret potrebama svojih klijenata i štediša, kao i da kroz određene promene u načinu distribucije bankarskih usluga pruži jedan novi kvalitet, ponudi jedan novi efikasniji i komforniji vid saradnje.

Namjera Pavlović International banke je da se poslovni sistem širi sa ciljem pružanja što kvalitetnije i brže usluge klijentima, u skladu sa poslovnom politikom novog menadžmenta koja podrazumeva dalje unapređenje i proširenje ponude uz izgradnju stabilne i perspektivne pozicije na tržištu.

 

  • 08:00

    8°C
  • 11:00

    12°C
  • 14:00

    17°C
Vedro

★ BDBOX oglasi SVI OGLASI