NLB Razvojna Banka

  • (10)
5 NLB Razvojna Banka, Bijeljina

Usluge:

- Krediti i garancije za građane, preduzetnike i preduzeća
- Platni promet u zemlji i inostranstvu
- Zajednička investiranja
- Platne kartice iz sistema Visa i MasterCard
- Elektronsko bankarstvo
- Lično bankarstvo
- Štednja
- Isplata domaćih i ino penzija
- Mjenjački poslovi
- Sefovi
- RB-SMS