Atik džamija u Bijeljini, jedna od najstarijih u BiH

Bijeljinu krasi jedna od možda najstarijih džamija na području BiH, riječ je o Atik džamiji, koja je kroz istoriju imala višenamjensku ulogu, osim svetilišta za molitvu, bila je u određenom periodu i odbrambeni bastion.

BIJELJINA

Džamija je sagrađena između 1520. i 1566. godine. Nosi naziv i Carska džamija, jer je građena za vrijeme sultana Sulejmana Veličanstvenog.

Osim vjerskog objekta,važno je napomenuti,da u neposrednoj blizini Atik džamije nalazi se turbe ili grobno mjesto - binbaše Sadik-bega, kao i ostaci nekadašnjeg Mezarja ili ti islamskog groblja,što sa još pojedinim detaljima čini jedinstvenu cijelinu koja predstavlja živu sliku istorije islamske zajednice u BiH.

Po izgledu,jednostavna u svojoj ljepoti, Atik džamija predstavlja dobar primjer bosanskohercegovačke arhitekture, kada je riječ o izgradnji sakralnih objekata u islamskoj zajednici.

Osim Atik džamije, na području grada bilo je još pet džamija izgradjenih prije rata,mahom datiraju iz perioda devetnaestog vijeka.

Danas je aktivna samo Atik džamija, ali to ne spriječava islamsku zajednicu da redovno obavljaju svoje dnevne namaze, i da aktivno svi vjernici grade svoju zajednicu unutar jedne međureligijske sredine, kakva je Bijeljina kroz istoriju bila i ostala.