Najava izgradnje trećeg kraka obilaznice

Opštinu Bijeljina je posjetila delegacija Vlade Republike Srpske koju je predvodio premijer Aleksandar Džombić. Sa Premijerom i članovima Vlade je razgovarao načelnik Opštine Mićo Mićić sa saradnicima.

BIJELJINA

Premijer Džombić je načelnika opštine Bijeljina Miću Mićića upoznao sa tokom pregovora sa Evropskom investicionom bankom (EIB) koje Vlada vodi za dobijanje sredstava za nastavak investicija na ovom području. Po riječima Premijera, do početka sledeće građevinske sezone na raspolaganju će biti sredstva za početak izgradnje sistema odbrane od poplava, a do tada treba da budu spremni odgovarajući projekti.

Premijer Džombić je istakao da nema problema ni oko odobravanja kredita EIB namijenjenog završetku nove bolnice u Bijeljini, koja bi trebalo da bude završena do kraja sledeće godine. Predsjednik Vlade je za ovu godinu najavio izgradnju trećeg kraka obilaznice oko Bijeljine, vrijedne oko pet miliona konvertibilnih maraka.

Načelnik Mićić je delegaciju Vlade upoznao sa izvršenjem opštinskog budžeta koji se puni u skladu sa planom, a punjenje budžeta je veće za 15 odsto u odnosu na isti period 2010. godine. Načelnik Mićić je podsjetio da Vlada Republike Srpske i Opština Bijeljina zajednički realizuju nekoliko projekata veoma značajnih za opštinu Bijeljina, ali je zatražio finansijsku podršku Vlade u realizaciji projekata koje je pokrenula Opština, iako su oni u isključivoj nadležnosti Vlade i resornih ministarstava.

To se prije svega odnosi na izgradnju školskih objekata, za šta Opština Bijeljina izdvaja znatna budžetska sredstva. Takođe, zatražena je pomoć za nastavak izgradnje kanalizacije, kako bi građani i opštinski budžet bili djelimično rasterećeni visokih izdataka neophodnih za finansiranje ovog projekta.

Kao jedan od problema, načelnik Mićić je istakao dugo čekanje na dobijanje koncesija za priključenje na gasovodnu mrežu i korištenje geotermalnih voda. Na sastanku je razgovarano i o mogućnostima zajedničkog pristupa Vlade i Opštine rješavanju pitanja studentskog smještaja, oživljavanju privrede, projektima iz oblasti kulture...