Novaković: Raste broj pacijenata u Centru za mentalno zdravlje

Mentalno zdravlje u BiH je jako oštećeno i procjenjuje se da više od 70 odsto ljudi na ovom području ima posttraumatski stresni poremećaj iz kojeg mogu da se razviju psihijatrijska oboljenja, izjavio je danas načelnik Centra za zaštitu mentalnog zdravlja u Bijeljini Milan Novaković.

BIJELJINA

U razgovoru sa novinarima povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Novaković je rekao da je depresija u progresiji i da "galopira" u oštećenju mentalnog zdravlja stanovništva, pri čemu su većina pacijenata odrasle osobe.

On kaže da je masovno korištenje lijekova protiv straha odraz želje naroda da uvijek ide kraćim putevima, što može da izazove ili usložni probleme, te ističe da psihijatrijski pregledi više nisu komplikovani i da timovi stručnjaka pružaju maksimum pomoći pacijentu.

Novaković poručuje da probleme ne treba zadržavati u sebi nego o njima treba razgovarati, a za takav razgovor su dobri i ljudi koji nisu psiholozi, prijatelji, učitelj, ugledni čovjek u selu ili gradu.

Nekim tugama, kaže on, nisu potrebni antidepresivi, jer je normalno tugovanje zbog gubitka drage osobe.

Prema njegovim riječima, u razvijenim zemljama je, zbog prakse ranog odvajanja od djece, katastrofičan trenutak kada se gubi bračni partner, dok je kod nas dominantan katastrofičan gubitak kada roditelj izgubi dijete.

"Broj pacijenata u Centru za mentalno zdravlje raste, ali prihvatamo i one pacijente koji su u značajnom mjeri za bolničko liječenje, koji kod nas dobijaju farmakoterapiju i psihoterapiju", kaže Novaković.

On dodaje da se stacionarno oslanjaju na Sokolac, Doboj i Banjaluku, a teže bolesti izvan granica BiH.

Za razliku od somatske medicine, ističe Novaković, kod mentalnih oboljenja se bolji dijagnostički i terapijski rezultati postižu ako je terapeut do 50 kilometara udaljen od mjesta življenja pacijenta, jer se bolje razumiju.

Prema njegovim riječima, za radno-okupacionu terapiju, koja je ravna farmakoterapiji i psihoterapiji, važno je da se pacijent kroz nju vodi na način prilagođen socijalnoj sredini u kojoj živi.

U prostorijama Centra za mentalno zdravlje u Bijeljini danas su izloženi radovi korisnika koji su nastali tokom radno-okupacione tarapije.

S obzirom na to da je ovogodišnja tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja "Mentalno zdravlje na radnom mjestu", Novaković se saglasio da stres i otežani uslovi rada značajno utiču na kvalitet života, te savjetovao da se u zaštiti mentalnog zdravlja vodi računa o urednom životu i da se, koliko je moguće, radi posao koji se voli.

Načelnik Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja u Bijeljini Milan Novaković je ljekar specijalista neuropsihijatrije i forenzičke psihijatrije, doktor medicinskih nauka i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Centar za mentalno zdravlje radi devet godina, a psihijatrija u Bijeljini ima neki ambulantni tretman i tradiciju više od 40 godina.