Narodna biblioteka "Filip Višnjić" preporučuje...

Često se susrećemo sa iskrenom tražnjom čitalaca da im preporučimo knjigu koja bi bila ,,bjeg od svakodnevice“, „isključivanje iz stvarnosti“… Takve knjige figuriraju kao filmovi lagane sadržine pretvoreni u papirnu formu, i one se najčešće čitaju „u i bez daha“, „u jednom mahu od korice do korice“, sa emfazom u formulaciji „šta će biti dalje“ i nerijetkim krahom i žalom što je „već kraj“.

BIJELJINA

Jelena Lengold već u naslovu izuzetno neobične zbirke priča „Raščarani svet" upravo sekundarno polemiše sa ovakvom književnošću.

Ovo jesu priče koje zbog neobične običnosti, odnosno suštinske prosječnosti koja zbunjujuće, izaziva efekat natprosječnosti, zaista čini da se isključite iz svoje stvarnosti i ma ko bili i čime se bavili uranjate u jednu vrlo sličnu književnu stvarnost, koja ovim umjetničkim postupkom ostvaruje da nakon svake priče, obrišete znoj sa čitalačke napregnutosti i odahnete u svojoj svakodnevici.

Tamne strane čovječjeg cjelokupnog emocionalnog i mislenog razvoja neminovno postoje, i u većini slučajeva, ove priče se upravo tih strana najdublje dotiču.

U nekima one se odista dogode, u nekima ostaju na nivou fikcije glavnih junaka, no sama njihova tematizovanost, začudo ostavlja jednak utisak.

Još jednom, Lengoldova briljira u raščaravanju pogleda na život i svijet, budi u nama svijest, da koliko god uronjeni bili u rutinsko funkcionisanje dana, svaki čovjek se makar najmanjim dijelom trudi da svoje minute očara, reočara, napravi netipskim.

Ovdje nas autorka tušira mističnim pričama, tematizujući, zapravo neke opšte i poznate tabue, i čineći ih mnogo slojevitijim, ali i bližim nego što djeluju.

Ono što dodatno začarava čitaoca u „Raščaranom svetu" je činjenica da je svaka priča ispisana u Ja-formi, a junaci su toliko različiti, kako polnošću, starošću, obrazovanjima i interesovanjima, pobudama i u svakoj bez ostatka, apsolutno prevarenim očekivanjima.

Da li je riječ o gospođi V. koja bezrazložno i slučajno planira ubistvo svog supruga, koje, naravno ne počini, ili o ulickanom snobu Dimitriju za kojeg se nikada ne bi moglo pretpostaviti da će jedno počiniti; ili možda ostaci jednog nesrećnog braka prekrivenog iluzijama koje dovode do više no apsurdno-tragičnog kraja; jedne veze koju potpuno raskida eutanazija zajedničke mačke...

U prostorima od Afrike, preko Rusije i Danske, sa centrom dešavanja u Beogradu...

Malo je reći da, iako neobimna, ova knjiga je ipak prebogata narativnim tokovima iznenađujućih meandara!

Jelena Kalajdžija