U toku čišćenje divljih deponija

Odjeljenje komunalne policije i Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Bijeljina intenzivno sprovode akciju čišćenja registrovanih divljih deponija na cijeloj teritoriji Grada.

BIJELJINA

Prethodnih dana završeno je uklanjanje divljih deponija u Patkovači, Ljeskovcu i Pučilama, dok je u Amajlijama čišćenje u toku.

- Apelujemo na građane da smeće odlažu na propisani način i da ne zatrpavaju otpadom javne i druge površine koje nisu predviđene za odlaganje smeća. Takođe, želimo da informišemo javnost da su kontrole u toku i da će nesavjesni građani koji stvaraju divlje deponije biti kažnjavani - upozorio je načelnik Odjeljenja komunalne policije Ratomir Draganić.