U Bijeljini počelo uklanjanje izbornih panoa

Komunalna policija u Bijeljini počela je jutros sa uklanjanjem izbornih panoa postavljenih na zelenim površinama u okviru kružnih tokova i na trotoarima u centru grada. Postavljanjem istih na početku izborne kampanje ugrožena je bezbjednost učesnika u saobraćaju, te je u skladu sa tim i donijeta ova odluka.

BIJELJINA

Ni jedna politička partija kako prethodnih tako ni ove godine nije imala dozvolu Komunalne policije za postavljanje pokretnih sredstava oglašavanja, rekao je načelnik Komunalne policije Ratomir Draganić.

Stalne pritužbe građana i ugrožavanje bezbijednosti u saobraćaju koji oni prouzrokuju doveli su do toga da Komunalna policija odreaguje i ukloni ih.

Reklamiranje je odobreno na bilbordima, banderama i mjestima predviđenim za takvu vrstu oglašavanja.