Donacija „Otaharina“ Radnoj grupi koja radi na planu zapošljavanja

Udruženje za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ ustupilo je Gradskoj upravi na upotrebu dva multifunkcionalna štampača i laptop računar, u okviru logističke podrške za Radnu grupu koja radi na izradi Akcionog plana zapošljavanja i obrazovanja. Ovu inicijativu je podržala i TRAG Fondacija.

BIJELJINA

- Kroz rad Radne grupe za zapošljavanje i obrazovanje Grada Bijeljina sprovodi se niz aktivnosti u vezi za usvajanjem Akcionog plana zapošljavanja i obrazovanja.

Ovaj dokument predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja. Njime se definišu ciljevi politike zapošljavanja i utvrđuju mjere koje će biti realizovane na teritoriji Grada Bijeljina, kako bi se postiglo održivo povećanje zaposlenosti. Uključivanjem javnosti i predstavnika civilnog društva u izradu dokumentata bitnih za razvoj grada, Gradska uprava pokazuje brigu o građanima i transparentnost u radu. Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin" je jedna od organizacija koja je izrazila zainteresovanost za praćenje, aktivno učešće i izradu ovog dokumenta kako bi marginalizovane grupe građana imale jednak pristup i prava prilikom sprovođenja mjera, u našem slučaju žene Romkinje - istakla je Ivana Krunić iz „Otaharina" dodajući da je kao zahvalnost za dosadašnju saradnju ovo Udruženje Gradskoj upravi doniralo logističku opremu.

Prema njenim riječima, analize pokazuju da osim nedovoljnog obrazovanja, žene Romkinje imaju probleme u vezi sa zapošljavanjem i zbog diskriminacije.Šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Ankica Todorović zahvalila se u ime Gradske uprave Udruženju građana„Otaharin".

- Naša saradnja sa „Otaharinom" je vrlo dobra i želja nam je da sarađujemo sa što više organizacija čije aktivnosti utiču na razvoj Grada. U fokusu nam je usklađivanje potreba privrede sa sistemom obrazovanja, kao i obraćanje više pažnje na marginalizovane grupe - pojasnila je Todorovićeva.