Kvantaška pijaca po uzoru na beogradsku `Veletržnicu`

Preduzeće "Grad" u Bijeljini investiraće 950.000 KM u stvaranje boljih uslova na kvantaškoj pijaci i u višenamjenskoj hali koju koristi 200 zakupaca, najavio je danas direktor ovog državnog preduzeća Slaviša Cacanović.

BIJELJINA

"Dobili smo garanciju Vlade Republike Srpske za kredit od 950.000 KM i taj novac biće namjenski i isključivo korišten za investicije, nikakvu tekuću potrošnju ni pokrivanje dugova koje i nemamo", rekao je Cacanović novinarima.

On je istakao da "Grad" posluje pozitivno, kao i prethodne godine, te očekuje dobit od najmanje 100.000 KM, bez dugovanja i uz uredno servisiranje svih obaveza. Cacanović je naveo i da nije lako dobiti garancije Vlade Srpske za taj kredit kod NLB banke, čiji je rok otplate 12 godina, sa grejs periodom od dvije godine i kamatom od 3,98 odsto.

"Izradili smo elaborat investicija čiji je cilj povećanje prihoda kroz obezbjeđivanje boljih uslova za zakupce i korisnike usluga na kvantaškoj pijaci", rekao je Cacanović.

Jedna od planiranih investicija je asfaltiranje preostalih 7.500 metara kvadratnih kvantaške pijace koja se prostire na 20.000 metara kvadratnih, a koju u poljoprivrednoj sezoni dnevno koristi 6.000 domaćih poljoprivrednih proizvođača i nakupaca.

"Na platou kvantaša planiramo izgradnju 28 malih zatvorenih objekata za pijačnu prodaju, po uzoru na uslove kakve ima beogradska `Veletržnica`, sa mogućnošću proširenja djelatnosti i na konditorske proizvode, piće, sadni materijal i cvijeće", rekao je Cacanović.

Investicija predviđa i rekonstrukciju hale popularnog buvljaka, uređenje krova, oluka, vodovodnih instalacija i sistema grijanja i hlađenja prostora, uz očekivanu uštedu od 30.000 KM godišnje samo za energente na koje se u sezoni utroši i do 50.000 KM.

"To su višegodišnji zahtjevi naših zakupaca kojih ima više od 200. Njihovo zadržavanje uz stvaranje povoljnih uslova za prodaju su nam vrlo bitni", istakao je Cacanović.