U lovište Semberije iz Bijeljine unesene nove jedinke fazana

Bijeljinsko Lovačko udruženje "Semberija" je iz vlastite fazanerije i ove godine unijelo oko 5.500 jedinki fazanske divljači u lovište kojim gazduje.

BIJELJINA

Prema riječima vođe lova Udruženja "Semberija" Miladina Božića, fazani se određen period gaje i u sekcijskim prihvatilištima, kako bi se dodatno aklimatizovali u prirodni ambijent.

"Prije ispuštanja, u lovištu se kroz organizovane akcije lovaca smanjuje broj predatora, da bi uspjeh naseljavanja bio što bolji", rekao je Božić Srni.

Predviđeno je da jesenja sezona lova na fazana i zeca bude otvorena 21. oktobra. Prva tri dana loviće se zec i fazan, a narednih osam dana lova fazanski pijetao, sve do ispunjenja godišnjeg plana korištenja lovišta.