Preminuo prof. dr Miladin Jovičić - dekan Fakulteta poslovne ekonomije

Prof. dr Miladin jovičić, redovni profesor i dekan Fakulteta poslovne ekonomije preminuo je danas u Bijeljini nakon kratke i teške bolesti.

BIJELJINA

Prof. dr Miladin Jovičić je rođen 14.09.1957. godine u selu Ugljevička Obrijež, Opština Ugljevik.Osnovnu školu završio je u Ugljeviku, a bijeljinsku Gimnaziju 1976. godine, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet u Banjoj Luci koji završava 1980. godine.

Postdiplomski studije upisao je 1984. godine u Sarajevu na Ekonomskim fakultetu, a magistarsku tezu pod nazivom "Električna energija u funkciji privrednog razvoja" odbranio je 1987. godine.

Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu 2003. godine na temu: "Mjerenje uspješnosti menadžera kao faktor razvoja u zemljama u tranziciji".

Objavio je, bilo samostalno bilo u koautorstvu, osam knjiga koje tretiraju oblast upravljanja mezoekonomskim sistemima, kao i više od 35 naučnih i stručnih radova iz oblasti menadžmenta i preduzetničke ekonomije u eminentnim domaćim i stranim časopisima.

Dužnost dekana Fakulteta poslovne ekonomije obavljao je od 2016. godine.

Komemoracija će se održati u subotu 8. decembra u 11 časova na Fakultetu poslovne ekonomije. Sahrana će se obaviti istog dana u 13 časova na groblju Pučile u Bijeljini.