Informacija o stanju vodotoka na području Grada Bijeljina za 14. maj

U protekla 24 časa na području Grada Bijeljina palo je 23 lit./m² kiše, što je uticalo na umjeren porast vodostaja manjih rijeka na području Grada - navode u Odsjeku za civilnu zaštitu.

BIJELJINA

U skladu sa upozorenjem Republičke uprave civilne zaštite i zaključcima Gradskog štaba za vanredne situacije, Odjeljenje za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu - Odsjek za civilnu zaštitu i dalje intenzivno prati stanje vodostaja na području Grada.

Vodostaj rijeke Lukavac porastao je za oko 100 cm i trenutno je dostigao visinu polovine korita. Za očekivati je da će i kod ostalih manjih rijeka doći do porasta vodostaja, s obzirom na to da na području Grada i dalje intenzivno pada kiša.

Vodostaj rijeke Save ima blagi porast i jutros u 06:00 časova visina vodostaja na vodomjernoj stanici Jamena iznosio je 709 cm, odnosno u protekla 24 časa porastao je za 9 centimetara.

Vodostaj rijeke Drine jutros u 06:00 časova na vodomjernoj stanici Radalj iznosio je 192 cm, isto kao i juče, tako da je praktično vodostaj ove rijeke u stagnaciji.

Protok rijeke Drine jutros u 06:00 časova na HE Zvornik iznosio je 410 m³/sek.

Nastavlja se sa daljim intenzivnim praćenjem stanja na području Grada, s obzirom da je na snazi upozorenje o obilnim atmosferskim padavinama i dalje je obaveza svih nadležnih javnih službi i privrednih društava koji su izvršioci zadataka po Planu zaštite i spasavanja od poplava u Gradu Bijeljina da budu u punoj pripravnosti kako bi po potrebi mogli efikasno realizovati planirane zadatke.