Proglašena redovna odbrana od poplava u Ivanjskom polju

Javna ustanova "Vode Srpske" proglasila je danas mjere redovne odbrane od poplava za poplavno područje Ivanjsko polje između Dervente i Broda, saopšteno je iz ove ustanove.

REPUBLIKA SRPSKA

Redovna odbrana od polava proglašena je za sektore jedan i dva na ovom području, dok je za sektor tri ovog poplavnog područja ukinuta mjera redovne odbrane od poplava koja je proglašena 13. maja.

U saopštenju se navodio da je juče proglašena mjera redovne odbrane od poplava u poplavnom području Dubička ravan, za sektore dva, tri i četiri, dok su u sektoru jedan na ovom području kod Kozarske Dubice mjere redovne odbrane od poplava uvedene još 12. maja.

"Stručne službe Javne ustanove `Vode Srpske` i dalje su u punoj pripravnosti na cijeloj teritoriji Republike Srpske i preduzimaju mjere odbrane od poplava u okviru svojih nedležnosti, u koordinaciji sa štabovima Civilne zaštite i lokanih zajednica", ističe se u saopštenju.

Kako je navedeno, vrši se stalni nadzor vodostaja na svim vodotokovima u Republici Srpskoj i stanje objekata odbrane od poplava.