6000 potrošača sutra bez električne energije

U utorak 21. maja, u vremenu od 8 do 16 časova, "Elektroprenos BiH" će izvoditi radove na TS 110x kV "Bijelјina 4", a u istom periodu će i "Elektro-Bijelјina" izvesti godišnji remont na 10 kV dalekovodima: "Janja 4", "Janja 6", "Industrija", "FSP", "Glavičice" i "Pilica(deo)".

BIJELJINA
U pomenutom periodu, bez snabdijevanja električnom energijom će biti oko 6000 kupaca u naselјenim mjestima Janja, Obrijež, Johovac, Ruhotina, Čengić, Bjeloševac, Modran, Čardačine, Glogovac, Kojčinovac, Ljeskovac, Kacevac, Brđani i Banjica.

Molimo kupce za razumijevanje, jer su pomenuti radovi neophodni u stvaranju uslova za kvalitetno snabdijevanje električnom energijom.