Bijeljina odgovoran partner

Bijeljina je odličan partner Evropskoj uniji u zajedničim projektima - od izgradnje kanalizacione mreže i prečistača otpadnih voda do projekta obnove i sanacije štete nastale u poplavama 2014. godine – zaključak je današnjeg sastanka gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića i zamjenika šefa Delagacije Evropske Unije Halduna Sine.

Bijeljina odgovoran partner

Glavna tema razgovora bio je stepen realizacije Programa za oporavak od poplava koji implementiraju Gradska uprava Grada Bijeljina i Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH), a donatori su Evropska Unija i Vlada Republike Srpske.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

- Bijeljina ima dobar i uigran tim, na čijem čelu je gradonačelnik Mićić, koji radi na konkretnim zadacima sprovođenja Programa oporavka od poplava. Nama je zadovoljstvo da radimo sa ljudima koji su tako dobro organizovani. Da bi evropske integracije funkcionisale potrebne su nam lokalne zajednice poput Bijeljine, koje su dinamične i proaktivne i, kao takve teže zajedničkom cilju, odnosno ulasku BiH u Evropsku uniju - istakao je zamjenik šefa Delagacije.

On je dodao da nakon objavljivanja mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za buduće članstvo u EU postoji jasna mapa puta koja je zacrtana ne samo za državni ili entitetski nivo, već i za lokalne zajednice, koje imaju važnu ulogu na tom putu.

Gradonačelnik Mićić je zahvalio zamjeniku šefa Delegacije EU, ističući da je Evropska unija investirala preko 10 miliona konvertiblnih maraka u zaštitu od poplava, sanaciju i otklanjanje šteta nastalih u poplavama 2010. i 2014. godine.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

- Zahvaljujući finasijskim sredstvima EU, Gradska uprava zajedno sa UNDP sprovodi program sanacije 125 stambenih jedinica, u okviru kojeg je predviđena izgradanja 44 potpuno nove kuće. EU je izdvojila i značajna sredstva za regulaciju korita rijeka Janje i Drine. Sa obije strane postoji dobra volja da se nastavi sa saradnjom na zaštiti od poplava, ali i na polju zaštite životne sredine - naglasio je Mićić.

Bijeljinu je danas posjetio i Majkl Skenlan, prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH i tom prilikom sa gradonačelnikom Mićićem razgovarao o pravcima razvoja Bijeljine.

- Upoznali smo gospodina Skenlana sa onim što smo do sad uradili u Bijeljini. Razgovarali smo o načinima kako zadržati mlade ljude na ovim prostorima i o otvaranju novih radnih mjesta. Predstavnicima OHR-a smo prezentovali poslovno-industrijske zone u Bijeljini koje smo uredili s ciljem poboljšanja privrednog ambijenta i otvranja radnih mjesta, jer je to glavni uslov za ostanak mladih - naglasio je Mićić.

Tokom sastanka, Gradonačelnik je izrazio očekivanje da će Grad sa Vladom Republike Srpske uskoro definisati konačnu trasu auto-puta preko Semberije, što će biti novi podstrek za razvoj Bijeljine.

SADRŽAJ SE NASTAVLJA NAKON OGLASA