Vlada Republike Srpske raskinula ugovor sa "Batagonom"

Vlada Republike Srpske stavila je danas van snage Memorandum i Zaključke, ranije potpisane sa kompanijom "Batagon", potvrđeno je za RTRS u Vladi Srpske.

REPUBLIKA SRPSKA

Iz Vlade je za RTRS potvrđeno da se ugovor raskida, jer "Batagon" nije u predviđenom roku ispoštovao obaveze.

Vlada Srpske negativno je odgovorila, nakon što je švajcarska kompanija Batagon od Vlade , uprkos ranije dogovorenom smjeru djelovanja, zatražila da kupi potraživanja samo jedne institucije Srpske od Fabrike glinice "Birač, a u kasnijim periodima parcijalno otkupljuje i ostala potraživanja.

U odgovoru Vlade Srpske na ovakve zahtjeve potencijalnih partnera jasno se navodi da ovakvim uslovima nisu zadovoljni i da se ponuda u vidu parcijalnog plaćanja odbija.

- Prema ranije potpisanom Memorandumu i zaključcima Vlade Srpske, "Batagon" može da plati potraživanja u cjelosti, a ukoliko se to ne prihvati i ukoliko iz ove kompanije ostanu pri stavu da žele parcijalno plaćanje, naredni korak morao bi biti raskid ugovora - saopšteno je iz ranije iz Vlade Srpske.4

U odgovoru Vlade Srpske takođe stoji da u ponudi koju je "Batagon" ovoj instituciji stavio na razmatranje, Memorandumu, kao i svim zaključcima Vlade Srpske, nedvosmisleno definisano da je na otkup stavljen pun iznos potraživanja, te da svaka druga ponuda dovodi u pitanje realizaciju otkupa potraživanja.

- Pomenućemo još jednom i da su Vam u momentu Vaše ponude bile poznate sve pravne okolnosti u vezi sa sudskim postupcima koji su se vodili u vezi sa predmetnim. Kako ste i samo naveli u Vašem aktu da je "Batagon Internationa AG" čvrsto opredijeljen da uspješno realizuje predmet potraživanja, ona su moguća u okviru pomenutih dokumenata - Memoranduma o razumijevanju zaključen između Vlade Srpske i društva "Batagon Internationa AG" i Zaključaka Vlade Srpske - navedeno je u odgovoru Vlade "Batagonu".

Švajcarska kompanija "Batagon" od Vlade Srpske u proteklom periodu je otkupila 43 miliona KM potraživanja Srpske od fabrike "Birač" u stečaju.