Raspored zaprašivanja komaraca od 22. do 31. jula

Suzbijanje odraslih formi komaraca na području Grada Bijeljina obaviće se od 22. do 31. jula u jutarnjim i večernjim časovima, u vremenu od 04:00-07:00 i 18:00-23:30h, po rasporedu datom u Prilogu.

BIJELJINA

Tretiraće se odrasle forme komaraca sa zemlje, postupkom hladnog zamagljivanja, preparatom TiBi 24.