Stručno usavršavanje: Podrška djeci sa disharmoničnim razvojem u vrtiću i školi

U Bijeljini će 14. i 15. septembra 2019. godine biti organizovano stručno usavršavanje vezano za rad sa djecom kojoj je potrebna dodatna podrška u inkluzivnom obrazovanju.

BIJELJINA

Edukacija se održava u saradnji Vrtića "Bubamara" iz Bijeljine i organizacije "Pomoć porodici" iz Beograda, a uz odobrenje Republičkog pedagoškog zavoda.

Brojni su razlozi zbog kojih je potrebna ovakva edukacija.

Jedan od realizatora ovog programa, logoped dr Violeta Nestorov, ističe da se usled savremenog načina života mijenjaju naše navike što se odražava i na razvoj djece. Od djece se zahteva da budu mirna, da ne viču, da ne skaču, a da bi roditelji obavili telefonske razgovore, da pregledaju obavještenja sa društvenih mreža, da bi mirno sjedeli sa prijateljima, da bi mogli da obave kućne poslove ili, jednostavno, da bi odmorili od posla.

Na ulici djeca više ne mogu da se igraju kao nekadašnje generacije, zbog opasnosti koje je ovo vrijeme donijelo, a uobičajena igra je vezana za ekrane sa svim svojim štetnim posledicama. Crtani filmovi poput programa za bebe su postal moderne "bejbi siterke" koje drže djecu mirne i prikovane za jedno mjesto.

Defektolog dr Stevan Nestorov kaže da usled izlaganja medijima djece na ranom uzrastu, sve više djece kasno progovara, nespretni su u igri i u pokretima, a kasnije u školi imaju probleme sa učenjem. Posebna kategorija su djeca sa disharmoničnim razvojem koje ima oko 10% i djeca sa autizmom koje je sve više. Procenjuje se da danas svako stoto dijete ima simptome poremećaja autističkog spektra.

Vaspitači i nastavnici ne znaju kako da se snađu u situacijama na koje nisu navikli, odnosno ne znaju kako "da ne pogriješe", takođe, često nailaze na veliko negodovanje roditelja ukoliko im "kritikuju" djecu...

Seminar je namijenjen vaspitačima, učiteljima, pedagozima, psiholozima, logopedima, defektolozima i roditeljima koji imaju potrebu za ovom edukacijom.

Predavači su dr Violeta Nestorov i dr Stevan Nestorov koji će prenijeti svoja praktična znanja iz prakse. Sa ciljem unapređivanja obrazovanja i vaspitanja, takođe će prenijeti i novine iz nordijskih obrazovnih sistema.

Ovaj program obuke je veoma tražen u Srbiji i u zemljama regiona. Učesnici dobijaju certifikat o stručnom usavršavanju, a kako je broj mjesta ograničen potrebno je da se prijavite do 20. avgusta 2019. godine.

Prijave se vrše putem Vrtića "Bubamara" iz Bijeljine.