Kraj strahu od poplava - proširenje ušća Јanje u Drinu

Do kraja godine trebalo bi da bude završena regulacija kompletnog korita rijeke Јanje u naselju Јanja, od Modrana do ušća ove rijeke u Drinu. U toku su radovi na dvije lokacije, a ranije je uređeno riječno korito u centru naselja. Radove finansira resorno ministarstvo iz kredita Svjetske banke.

BIJELJINA

Ušće Јanje u Drinu uskoro će biti prošireno i potpuno betonirano kako bi se izbjegli problemi koji su ranije nastajali u vrijeme visokih vodostaja obje rijeke. Najveći broj poplava u Јanji uzrokovala je istoimena rijeka.

- To je da kažem brdska rijeka u kojoj se saliva sva voda sa Majevice, i ona u roku od nekoliko sati od Majvice do Јanje dođe i pošto smo mi tu najniži uvijek smo ti koji stradamo. Sva se voda razlije po Јanji, uništi poljoprivredna dobra, usjeve, a nerijetko i stambene objekte - kaže Azem Aletović, predsjednik Mjesne zajednice Јanja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske obezbijedilo je 6,2 miliona KM za regulaciju korita rijeke Јanje, 1.850 metara uzvodno od ušća u naselju Brzava, gdje će biti izgrađen i novi most. Radi se o sistemu vodozaštitnih objekata uz rijeku Drinu.

- Praktično ovo je dio sistema vezanog za rijeku Drinu i rješavati drinski nasip bez uređenja ušća rijeke Јanje u Drinu je besmisleno i upravo je ovo dio plana o kome smo razgovarali u Gradskoj upravi Bijeljina, gdje iz sredstava namijenjenih za izgradnju naspipa na rijeci Drini finansiramo i ove aktivnosti - poručio je Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Izvođači se nadaju da će poslove uspjeti da završe prije jeseni kada se očekuju viši vodostaji. Rok za završetak ovog posla je kraj novembra.

- Na sredini dionice se radi beton i kamen, a ovdje se samo postavlja kamen i prave se škarpe ovdje zaštita znači od povratka vode prema gradu, projekat je vrijedan negdje 5.200.000 KM bez PDV-a i trenutno smo negdje na sredini projekta - poručujeMilan Gutić,direktor firme "Instel".

Ranije je, zahvaljujući donaciji turske agencije Tika, uređeno korito rijeke Јanje u centru naselja, a u toku su i radovi na tzv. četvrtoj fazi, od Modrana do Јanje koji se finansiraju sredstvima Evropske unije.