Bijeljina: Smanjen broj korisnika prava na novčanu pomoć

Broj korisnika prava na novčanu pomoć na području grada Bijeljina za devet mjeseci ove godine blago je smanjen, sa prošlogodišnjih 347 na 340 lica, a broj članova porodica kojima je priznato ovo pravo sa 447 na 443, navodi se u informaciji Centra za socijalni rad koju će odbornici Skupštine grada Bijeljina razmatrati 6. decembra.

BIJELJINA

Za isplatu novčane pomoći, u ovom periodu, utrošeno je 439.486 KM.

Broj korisnika po osnovu broja članova domaćinstva zaključno sa septembrom 2019. godine je 278 korisnika sa jednim članom u porodici koji dobijaju 128 KM, 38 korisnika sa dva člana u porodici koji mjesečo primaju 171 KM, 13 korisnika sa tri člana u prorodici za koje se izdvaja 205 KM na mjesečnom nivou.

Sedam korisnika sa četiri člana u porodici mjesečno dobija 231 KM novčane pomoći, a četiri korisnika sa pet i više članova u porodici primaju pomoć od 257 KM.

Prema istoj informaciji, pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica u 2019. godini koristilo je 1.778 lica, što je za oko 3,37 odsto više u odnosu na 2018. godinu.

Za isplatu prava, zaključno sa septembrom 2019. godine, ukupno je utrošeno 1.927.945 KM.

Dodatak za pomoć i njegu drugog lica priznaje se na osnovu nalaza i mišljenja stručnih komisija.