AD Komunalac: Aprilski računi za zakup lokala neće biti naplaćeni

Primjenjujući propisane mjere u vezi sa pandemijom virusa korona, AD „Komunalac“ Bijeljina svoje redovne aktivnosti obavlja kao i ranije, s tim što su uvedene novine u radu Zelene pijace koja je takođe u nadležnosti ovog preduzeća.

BIJELJINA

Aktivnosti održavanje javne higijene, prikupljanja i odvoženja otpada i održavanja zelenih površina iako je vanredno stanje, provode se u redovnim terminima. Donesene su vanredne mjere za rad u posebnim uslovima, kažu iz preduzeća AD Komunalac.

Kada je riječ o Zelenoj pijaci, u skladu sa mjerama gradskog štaba za vanredne situacije došlo je do izmjena u radu - ograničen je broj kupaca koji istovremeno mogu boraviti u tržnici, a skraćeno je i radno vrijeme.

Kada je riječ o lokalima koji se nalaze u Zelenoj pijaci, a vlasništvo su A.D Komunalca, korisnicima će biti izdati aprilski računi, međutim neće biti naplaćeni.

Ekipe bijeljinskog preduzeća „Komunalac" uz firme Vodovod i kanalizaciju i Eko zaštitu kontinuirano vrše pranje i dezinfekciju ulica, stambenih zgrada i javnih objekata.