Vijeće ministara BiH konačno postiglo dogovor o raspodjeli 330 miliona evra od MMF-a

  • BiH
  • 02. Jun 2020
  • 531

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine konačno je postiglo dogovor o raspodjeli 300 miliona evra MMF-ovog kredita.

BiH

Ova tačka naknadno je uvrštena u dnevni red na prijedlog Ministarstva finansija i trezora u Vijeću ministara, a riječ je o iznosu od oko 330 miliona evra za borbu protiv epidemije virusa korona i saniranje ekonomskih posljedica.

Vijeće ministara BiH je na sjednici 23. aprila donijelo odluku kojom je ministru finansija i trezora BiH Vjekoslavu Bevandi dalo ovlaštenja za izdavanje promisorne note za povlačenje sredstava MMF-a, u kojoj se navodi da će sredstva koja budu povučena na osnovu promisorne note biti raspoređena posebnom odlukom Vijeća ministara BiH.

Osim promisorne note Ministarstva finansija i trezora, za raspodjelu sredstava treba dodatni dokument, odnosno odluka Vijeća ministara. Međutim, ona do danas nije bila donesena i sredstva su stajala na depozitnom računu Ministarstva finansija za MMF transakcije.