U četvrtak počinje isplata materinskog dodatka

Redovna isplata dodatka na djecu, materinskog dodatka, prava na pomoć za opremu novorođenčeta, pronatalitetne naknade za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i naknade roditelju-njegovatelju ili njegovatelju za mjesec maj 2020. godine počinje sutra, 4. juna 2020. godine.

BIJELJINA

Majska isplata dodataka na djecu obuhvata 16.533 djece, odnosno 11.309 korisnika. Za isplatu ovog prava obezbijeđeno je 1.106,605,10 KM.

Materinskim dodatkom za mjesec maj obuhvaćeno je 5.260 porodilja, za isplatu koga je izdvojeno 2.130.300,00 KM.

Sutra počinje i isplata prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i prava na pomoć za opremu novorođenčeta. Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarilo je 125 porodilja, odnosno 112 trećerođene i 18 četvrtorođene djece, a za isplatu ovog prava izdvojeno je 75.300,00 KM.

Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 191.250,00 KM za 751 porodilja, odnosno 765 djece.

Takođe ovog mjeseca nastavlja se sa isplatom novog prava iz dječije zaštite, naknade roditelju-njegovatelju ili njegovatelju, za isplatu ovog prava izdvojeno je 21.825,00 KM, za ukupno 194 korisnika roditelja/njegovatelja.

Obavještavaju se korisnici da se za ostvarivanje i preispitivanje uslova za ostvarivanje prava mogu obratiti nadležnim centrima za socijalni rad, odnosno službama socijalne i dječije zaštite u kojima imaju prebivalište.