Milinović: Uskoro bez dodatnih naknada za roming na zapadnom Balkanu

Generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH Draško Milinović izjavio je Srni da od 1. jula korisnici u javnim mobilnim komunikacionim mrežama neće plaćati dodatne naknade prilikom putovanja unutar regiona zapadnog Balkana, odnosno koristiće roming usluge po domaćim cijenama.

BiH

"Sabraćaj koji se ostvari unutar regiona zapadnog Balkana (pozivi, SMS poruke, mobilni internet) biće naplaćen ili oduzet od bonusa uključenog u tarifni paket na isti način kao da je korisnik kod kuće. Za korisnika će biti isto da li koristi mobilni telefon dok putuje unutar regiona zapadnog Balkana ili u BiH", pojasnio je Milinović.

Generalni direktor RAK-a podsjetio je da je Predsjedništvo BiH u martu 2019. godine, na prijedlog Savjeta ministara, razmotrilo i odobrilo Prijedlog sporazuma o sniženju cijena rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama, kojim je predviđeno da će do 1. jula ove godine maksimalna maloprodajna cijena naknada za roming u regionu zapadnog Balkana biti dovedena na nivo cijena koje odgovaraju pravilima "u romingu kao u domaćem saobraćaju".

"Nakon toga, Agencija je pokrenula proceduru donošenja Pravila o primjeni politike primjerenog korištenja i procjeni održivosti ukidanja dodatnih naknada za regulisane maloprodajne usluge rominga, sa pratećom odlukom o cijenama usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu zapadnog Balkana", pojasnio je Milinović.

Prema njegovim riječima, Agencija je u nacrt Pravila unijela i odredbe kojima se omogućava sprečavanje zloupotrebe i kojima je definisano primjereno korištenje, transparentnost i kontrola politike primjerenog korištenja na isti način kako je definisano u EU, kao i obaveze operatora u vezi s ponudom alternativnih tarifa, način obavještavanja korisnika, i obaveze zaštite korisnika od prekomjerne potrošnje.

Generalni direktor RAK-a ističe da će "primjenom nove politike rominga u regionu zapadnog Balkana praktično u potpunosti biti primijenjena Uredba Komisije EU iz 2016. godine, kojom se osigurava politika pravilne upotrebe usluga rominga u članicama Unije, kao i da će primjenom evropskog principa 'rominga kao kod kuće' biti značajno olakšana komunikacija i poslovanje sa zemljama u regionu".

Milinović je naglasio da su predstavnici Evropske unije, RCC i predstavnici zapadnog Balkana već započeli aktivnosti na realizaciji mape puta za smanjenje cijena rominga između EU i zapadnog Balkana.

Na pitanje Srne šta je prioritet u budućem radu RAK-a BiH, Milinović je istakao da će Agencija u narednom periodu posvetiti posebnu pažnju nekim od segmenata telekomunikacionog tržišta u BiH koji do sada nisu bili predmet regulacije, a koji su, sa aspekta krajnjeg korisnika, od posebnog značaja za unapređenje tržišta, povećanje kvaliteta usluga i transparentnosti.

"Već neko vrijeme radimo na analizi tržišta OTT i DTH servisa, uključivanju pružanja AVM usluga putem interneta u postojeći regulatorni okvir, uvođenju obavezne registracije pripejd korisnika mobilne telefonije, te izradi prijedloga odluke o uvođenju MVNO na tržište mobilnih komunikacija BiH, kao i na određenim dopunama postojećih pravila Agencije iz svih pojedinačnih oblasti", naglasio je generalni direktor RAK-a.

  • 20:00

    5°C
  • 23:00

    5°C
  • 02:00

    2°C
Kiša

★ BDBOX oglasi SVI OGLASI