Odluka Vlade Srpske: Školarine za sve studijske programe ostaju iste

Vlada Republike Srpske usvojila je danas, na 120. sjednici, Odluku o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/22. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

Odluka Vlade Srpske: Školarine za sve studijske programe ostaju iste

Osim toga usvojila je odluku o visini školarine za redovne studente na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2021/22. godinu.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Resorno ministarstvo je prilikom utvrđivanja prijedloga plana upisa u većoj mjeri uvažilo prijedloge upisnih kvota koje su dostavile javne visokoškolske ustanove, te iste usaglasilo sa brojem studenata koji je odobren za upis u prethodnoj, akademskoj 2020/21. godini - saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

- Ministarstvo je u najvećoj mjeri uvažilo prijedloge visine školarina koje su dostavile javne visokoškolske ustanove, te su školarine za sve studijske programe određene na nivou školarina iz prethodnog perioda. Visina školarina u Srpskoj nije se mijenjala u poslednjih 10 godina i prema svim raspoloživim podacima i analizama, školarine u RS su daleko najniže u odnosu na naše okruženje. U skladu s važećim Zakonom o visokom obrazovanju i ranijim odlukama Vlade RS, ovom odlukom je predviđeno da plaćanja školarine budu oslobođeni svi redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija koji su prvi put upisali prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama, počevši od akademske 2020/21. godine - navodi se u saopštenju.

Ovom odlukom, Vlada RS je, kao i u svim prethodnim godinama, utvrdila oslobađanje pojedinih kategorija studenata od plaćanja školarine koji su upisani prema ranije važećem Zakonu o visokom obrazovanju. To su djeca poginulih i nestalih boraca VRS, djeca ratnih vojnih invalida VRS, invalidi VRS, studenti sa invaliditetom, djeca bez oba roditelja, te studenti iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija.

- Prilikom određivanja visine školarina Vlada RS, resorno ministarstvo i javne visokoškolske ustanove uvijek su se rukovodile, a rukovodiće se i ubuduće, cjelokupnom ekonomskom i socijalnom situacijom u RS, prije svega imajući u vidu strateški cilj da se pristup visokom obrazovanju olakša i obezbijedi što većem broju sadašnjih i budućih studenata. Prema ovoj odluci, visinu školarina za samofinansirajuće studente, vanredne studente, studente strane državljane, i za sve studente trećeg ciklusa studija, utvrđuje nadležni organ visokoškolske ustanove, te su ih visokoškolske ustanove dužne objaviti prije početka akademske 2021/22. godine - stoji u saopštenju.

20°

  • 17:00

    20°C
  • 20:00

    17°C
  • 23:00

    14°C
Umjereno oblačno

189 cm

Drina Radalj

★ BDBOX oglasi SVI OGLASI