Usvojeni zaključci Prve tematske Skupštine grada Bijeljina

Danas je u Bijeljini održan nastavak Prve tematske sjednice Skupštine Grada na kojoj su usvojeni sljedeći zaključci:

Usvojeni zaključci Prve tematske Skupštine grada Bijeljina

- Skupština grada Bijeljina izražava zabrinutost zbog uočenih smanjenih aktivnosti gradske uprave grada Bijeljina po pitanju realizacije krupnih infrastrukturnih projekata, kao i po pitanju planiranja novih infrastrukturnih projekata na teritoriji grada Bijeljina. Skupština grada Bijeljina smatra da je potrebno da gradska uprava grada Bijeljina u što hitnijem roku usmjeri sve kapacitete na realizaciju aktivnosti koje su u njenoj nadležnosti po pitanju infrastrukturnih projekata (planiranje, projektovanje, rješavanje imovinsko - pravnih odnosa, dobijanje potrebnih dozvola i sl.), nakon čega će se stvoriti uslovi da se traži podrška institucija za realizaciju i finansiranje ovih projekata.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

- Skupština grada Bijeljina je čvrsto opredjeljena i daje punu podršku da se nastave svi projekti koji su započeti u gradu Bijeljina, te da se od strane gradske uprave grada Bijeljina iniciraju i novi projekti koji će biti od značaja za sve stanovnike grada Bijeljina. U tom smislu, Skupština grada se u punom kapacitetu stavlja na raspolaganje gradskoj upravi grada Bijeljina i svim građanima grada Bijeljina, za donošenje neophodnih odluka koje su u nadležnosti Skupštine grada Bijeljina, a po pitanju realizacije važnih infrastrukturnih projekata.

- Zadužuje se gradonačelnik grada Bijeljina da u najkraćem vremenskom roku inicira zvanične sastanke sa predstavnicima institucija Republike Srpske i zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, a po pitanju podrške institucija za realizaciju važnih ifrastrukturnih projekata na teritoriji grada Bijeljina, kao i da u ove aktivnosti uključi rukovodstvo Skupštine grada Bijeljina i redovno informiše Skupštinu grada Bijeljina i javnost o preduzetim aktivnostima.

- Zadužuju se poslanici u Narodnoj Skupštini Republike Srpske iz Bijeljine, kao i svi izabrani i imenovani funkcioneri u institucijama Republike Srpske i u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, da se na inicijativu i u koordinaciji sa gradonačelnikom grada Bijeljina, stave u funkciju podrške infrastrukturnim projektima na teritoriji grada Bijeljina, a u skladu sa svojim nadležnostima i pozitivnim propisima.

- Zadužuje se rukovodstvo Skupštine grada Bijeljina da u najkraćem vremenskom roku inicira sastanak sa Ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske, a po pitanju prenosa vlasništva na a.d. "Grad" Bijeljina sa Republike Srpske na grad Bijeljina, kao i da informiše Skupštinu grada Bijeljina, gradonačelnika grada Bijeljina i javnost po pitanju rezultata sastanka.

- Zadužuju se gradonačelnik grada Bijeljina i resorno nadležno odjeljenje u gradskoj upravi grada Bijeljina da prilikom izrade rebalansa budžeta za 2021. godinu uplane sredstva za projektovanje Studentskog doma u Bijeljini, kao i sredstva za završetak radova na rekonstrukciji Sokolskog doma u Bijeljini.

18°

  • 02:00

    17°C
  • 05:00

    16°C
  • 08:00

    20°C
Umjereno oblačno
Drina Radalj

146 cm

16.06. 22h -1cm

Sava Jamena

314 cm

16.06. 22h -1cm

★ BDBOX oglasi SVI OGLASI