Srpska daje 386 dunuma zemlje za izgradnju "Busije" na Majevici, a investitor pet miliona KM

Vlada Republike Srpske odlučila je da je izgradnja Turističko-rekreaciono-izletničkog centra „Busija“, na planini Majevici, od posebnog interesa za regionalni ekonomski razvoj te će za te namjene dati državno zemljište, uz uslov da investitor u taj centar uloži najmanje pet miliona maraka.

Srpska daje 386 dunuma zemlje za izgradnju "Busije" na Majevici, a investitor pet miliona KM
FOTO: Nezavisne

Vlada je 15. jula donijela Odluku o utvrđivanju posebnog interesa za nepokretnosti u svojini RS radi izgradnje turističko-rekreaciono-izletničkog centra na Majevici, u opštini Lopare.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

„Utvrđuje se da je od posebnog interesa za regionalni ekonomski razvoj realizacija investicionog projekta `Green Hills`. S ciljem realizacije investicionog projekta, Vlada Republike Srpske prenosi pravo svojine i posjeda na na zemljištu na privredno društvo `Green Hills`", navedeno je u odluci Vlade.

Riječ je o zemljištu ukupne površine 386.528 metara kvadratnih, a koje se prostire na katastarskim opštinama Labucka, Podgora, Zlo selo i Kolimer, kao posjed i vlasništvo Republike Srpske sa 1/1 dijela.

„Pravo svojine i posjeda na zemljištu prenosi se bez naknade s ciljem izgradnje Turističko-rekreaciono-izletničkog centra na Busiji na planini Majevici, opština Lopare", definisano je Odlukom.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Postavljeni su i uslovi pod kojima se zemljište daje, a investitor „Green Hills" obavezan je da u roku od pet godina u realizaciju investicionog projekta izgradnje Turističko-rekreaciono-izletničkog centra „Busija" uloži najmanje 5.000.000 KM.

„Obavezuje se „Green Hills" da za dobro izvršenje posla na izgradnji centra u korist Republike Srpske obezbijedi neopozivu, neprenosivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv bankarsku garanciju u iznosu od 600.000 KM sa rokom važenja garancije pet godina", naveli su uVladi.

Istakli su i da Republici Srpskoj pripada sva drvna masa nastala sječom zatečenih drvnih sortimenata prilikom predmetne izgradnje na Majevici, a u roku od 90 dana utvrdiće se zatečeno stanje šumskih drvnih sortimenata na zemljištu koje se daje investitoru.

Zabranjena je sječa drvnih sortimenata na zemljištu za druge namjene, osim za realizaciju Plana održivog razvoja turističkog prostora Busije na planini Majevici iz oktobra 2019. godine i izgradnje objekata i sadržaja predviđenih Zoning planom područja posebne namjene Turističko-rekreativno-izletničkog centra „Busija".

Nadzor nad realizacijom investicionog projekta vršiće Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju - Republička direkcija za obnovu i izgradnju.

Ministar trgovine i turizma Suzana Gašić zadužena je da u ime Republike Srpske sa „Green Hills" zaključi ugovor o prenosu prava svojine i posjeda na zemljištu.

Izgradnju turističkog kompleksa „Busija", koji bi trebao da se prostire na površini od 43 hektara, prije nekoliko godina započeo je vlasnik preduzeća „Megadrvo" Svetozar Ostojić iz Bijeljine.

„Iskren da budem, dok ne dobijem u posjed tih 400 dunuma ne smijem ništa da uradim. Kada taj problem riješim, krećem sa većim investicijama. Svjestan sam da mogu platiti penale ali ako se to ne riješi propašće i ovo prvo oko izgradnje restorana", kazao je Ostojić prošle godine za CAPITAL, kada mu je u posjed data manja površina državnog zemljišta.

SADRŽAJ SE NASTAVLJA NAKON OGLASA