Kabinet gradonačelnika: Neuspjeli pokušaj političkih diletanata da obmanu javnost

Na prethodnoj sjednici Skupštine grada Bijeljina održanoj 14. septembra bili smo svjedoci još jednog pokušaja zamjene teza i stavljanja na teret Gradonačelniku i Gradskoj upravi odgovornosti za loše stanje u javnim preduzećima.

Kabinet gradonačelnika: Neuspjeli pokušaj političkih diletanata da obmanu javnost

U jednoj od diskusija, odbornik Ivana Stanišić je pravdala lošu finansijsku situaciju i katastrofalno stanje u A.D. „Vodovod i kanalizacija", a kao glavni uzrok za to, navela je činjenicu da Gradska uprava grada Bijeljina u ovoj godini nije potpisala nijedan ugovor sa ovim preduzećem.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Možda bi ovo i zvučalo prihvatljivo, da odbornik Ivana Stanišić nije prećutala jedini i osnovni razlog zbog kog A.D. „Vodovod i kanalizacija" nije dobilo nijedan ugovor.

Naime, da bi bilo koje preduzeće učestvovalo u procesu javnih nabavki dužno je dostaviti potvrdu o izmirenim obavezama prema državi, što je zahtjevano članom 45 Zakona o javnim nabavkama, a to ovo preduzeće nije uspjelo pribaviti.

Ta činjenica je navedena i u revizorskom izvještaju.Pored toga, njen stranački kolega Mladen Petrović je po istom šablonu, za stanje u Direkciji za izgradnju i razvoj, direktno okrivio Gradsku upravu i Gradonačelnika, jer takođe nisu potpisali dovoljno ugovora sa ovim preduzećem kako bi ono moglo funkcionisati.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Među 34 ugovora u vrijednosti od 100.000 КM, koje je od početka godine Grad Bijeljina potpisao sa Direkcijom, je i određen broj ugovora tokom čije realizacije je probijen ugovoreni rok, što je, slučajno ili namjerno, odbornik Petrović propustio da kaže.

Takođe, u toku je potpisivanje ugovora u vrijednosti od 200.000 КM.Gradska uprava i sva resorna odjeljenja su spremni da nose odgovornost za sve eventualne propuste ili kašnjenja, ali nisu i neće biti nijemi na optužbe koje nisu zasnovane na činjenicama i u narednom periodu će se na isti način oglašavati, kako bi na odgovoran i istinit način informisali građane i zaštitili svoj integritet.

SADRŽAJ SE NASTAVLJA NAKON OGLASA