Stvoreni uslovi za početak eksproprijacije zemljišta za Drinski nasip

Gradska uprava Grada Bijeljina je obezbijedila bankarsku garanciju u iznosu od 1.000.000 konvertibilnih maraka za sprovođenje postupka eksproprijacije za izgradnju nasipa za zaštitu od poplava grada Bijeljina od velikih voda rijele Drine (II faza, etapa 4).

Stvoreni uslovi za početak eksproprijacije zemljišta za Drinski nasip

Ovo činom su stvoreni uslovi za početak eksproprijacije zemljišta na projektovanoj trasi nasipa, nakon čega će sledeće godine biti moguće dobiti građevinsku dozvolu i početi izgradnju Drinskog nasipa.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Izgradnja nasipa u okviru II faze, etape 4 biće vršena na na najugroženijem dijelu drinske obale, od ušća rijeke Janje u Drinu do ustave „Dašnica", u dužini od 2,8 kilometara. Na ovom dijelu trase nasipa potrebno je izvršiti eksproprijaciju 168.000 kvadratnih metara zemljišta, a cijena po kojoj će biti vršen otkup iznosi pet konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, što je ista cijena po kojoj je plaćano i zemljište eksproprisano za potrebe izgradnje auto-puta.

SADRŽAJ SE NASTAVLJA NAKON OGLASA