Asocijacija za podrsku i razvoj SISTEM

  • (10)
5 Asocijacija za podrsku i razvoj SISTEM, Bijeljina
  • Adresa: Pantelijska 80S
  • Telefon: 065 600 671
  • Faks: 055 421 823
  • Email: sistemngo@gmail.com
  • Web: www.sistem-ba.org

SISTEM se bavi izradom projekata EU, uglavnom vezanim za ruralni razvoj. Provođenje razvojnih projekata u saradnji sa lokalnim vlastima.

Jačanje NVO sektora i lokalne samouprave na principima evropskih vrijednosti koristeći raspoložive IPA i druge razvojne fondove koji doprinose cjelokupnom privrednom i društvenom razvoju.