Faze razvijanja preduzetničke ideje

Faze razvijanja preduzetničke ideje

Put od kreiranja neke ideje do konačne relizacije uspešnog biznisa je veoma dug i naporan, ispunjen nedoumicama, izazovima i brojnim zamkama. Iako se taj proces ne odvija po nekom ustaljenom naučnom modelu, moguće je utvrditi nekoliko ključnih faza: motivacija, kreiranje ideja, vrednovanje ideja, indentifikacija neophodnih resursa, priprema za ulazak u posao, početak i opstanak.

Prvu fazu čini razmišljanje i pronalaženje motivacije da bi se postavili poslovni ciljevi i krenulo sa poslom.

Druga faza poistovijećena je sa kreiranjem poslovne ideje. Izvori preduzetničkih ideja su raznovrsni: iz stečenog iskustva u bavljenju istim poslom, ali ne u sopstvenoj organizaciji, preuzimanje nečije ideje, uključivanje u već uhodani biznis itd.

Treća faza predstavlja svojevrsnu provjeru poslovne ideje – utvrđivanje opravdanosti ulaska u određeni biznis. Nužno je testirati budući proizvod ili uslugu, prije svega kroz istraživanje tržišta, a onda sa aspekta projektovanih tehničko-tehnoloških parametara.

U četvrtoj fazi potrebno je identifikovati i specificirati sve bitne resurse za uspješnu realizaciju novoprojektovanog biznisa. Nužno je vremenski operacionalizovati plan ulaska u posao i analizirati dobavljače sirovina i materijala.

Peta faza predstavlja neposredno pregovaranje za ulazak u posao. Pregovori se odnose za zatvaranje finansijske konstrukcije posla, izbor poslovnih partnera, pribavljanje raznih vrsta dozvola, registraciju preduzeća itd.

Poslednja faza odnosi se na finalne pripreme i ulazak u posao. Imperativi koji se u ovoj fazi rađanja posla postavljaju pred preduzetnika su uspostavljanje poslovnih odnosa sa stručnjacima koji mogu biti od pomoći i uspostavljanje jasnih veza sa potrošačima i dobavljačima.

Navedene faze predstavljaju logičan slijed aktivnosti. Uspješno savladavanje svake faze uslov je za preduzimanje sledećeg koraka. Vremensko trajanje svake faze nije moguće generalno utvrditi jer je uslovljeno individualnim naporima i različito je od slučaja do slučaja.

Prvo i osnovno pitanje na koje budući preduzetnik treba da odgovori je – za koga i šta proizvodi? Ukoliko se uoči da u neposrednom okruženju postoji potreba za nekim proizvodima ili uslugama, onda se ta praznina može popuniti tako što će se ući u proizvodnju ili prodaju tog proizvoda ili usluge.

Ako ste definisali poslovnu ideju ili se dvoumite između više njih, primijenite neku od uobičajenih metoda testiranja. Jedna o najednostavnijih i najčešće korišćenih metoda za ocenu poslovne ideje je SWOT analiza (matrica sa četiri polja), koja sadrži četiri ključna aspekta: prednosti, nedostaci, šanse i prijetnje.

Prednosti i nedostaci predstavljaju unutrašnje elemente preduzeća, a šanse i pretnje podrazumevaju uticaje koji dolaze iz poslovnog okruženja. Cilj SWOT analize je da pruži podatke za identifikaciju kritičnih tačaka u poslovnom poduhvatu i da preduzetnika usmjeri u pravcu koji vodi ka realizaciji poslovne strategije. Rezultati ove analize pokazaće preduzetniku početnu šansu za uspjeh poslovne ideje i olakšati izbor optimalne varijante između više ideja. Mogući ishodi su dalja razrada odabrane ideje kroz poslovni plan, eliminisanje ideja koje nemaju profitni potencijal i šansu za realizaciju i pronalaženje drugih poslovnih ideja.

Izvor: profitmagazin.com / Nataša Stojković
Foto: Depositphotos / shirotie