Outsourcing – razvoj i sve veća zastupljenost u kompanijama

 Outsourcing – razvoj i sve veća zastupljenost u kompanijama

FOTO (po ovlascenju): Depositphotos / GaudiLab

Outsourcing (autsorsing) je počeo da se prihvata kao taktika kasnih 80ih i počeo da postaje bitna komponenta razvoja poslovanja tokom 90ih. Outsourcing je poslovna praksa koja  podrazumeva uključivanje eksternog tima ili kompanije da vrši usluge koje su se ranije, tradicionalno obavljale u kompaniji. Ovaj poduhvat se ranije činio iz troškovnih razloga, tačnije smanjenja istih. Iako su kompanije u početku outsourcing koristile u svrhu smanjenja troškova radne snage, koje su uključivale plate, osiguranje, tehniku i tehnologiju za rad, vremenom se ovaj način razmišljanja promenio. Promena trendova uslovila je promenu ove poslovne prakse, te se sa aspekta budžeta proširilo na druga polja i prakse.

Zašto kompanije autsorsuju?

Različiti su odgovori na ovo pitanje, jer outsourcing kao popularna praksa ima dosta prednosti.

Na primer, neke od glavnih prednosti su:

  • Priuštivost
  • Povećane performanse
  • Fokus na jezgro kompetencije
  • Pristupačnost više veština i ekspertize
  • Veća fleksibilnost
  • Skalabilnost i rast
  • Brže vreme plasmana na tržište
  • Raznolikost
  • Pokrivenost
  • Infrastrukturna prednost

 

Kako se razvijao autsorsing?

Industrijska revolucija je dovela do potrebe za outsourcing-om kakvim ga mi danas poznajemo. 80ih godina kompanije su se okrenule autsorsovanju računovodstva i platnih spiskova.

Sada na tržištu postoji širok spektar mogućnosti i razloga zašto bi trebalo razmisliti i uvrstiti u poslovanje ovu praksu. Call centri i slični korisnički servisi, software development i ljudski resursi čine samo neke od mnogih autsorsovanih pozicija i poslovnih funkcija.

Trendovi i statistika

Pre približno dve godine, globalno tržište outsourcing – a je težilo vrednosti od 100 milijardi dolara. Ova industrija ima konstantne prilive i rast. Samo autsorsovani talenti iz tehnološkog sektora u Indiji su dostizali dohodak od 154 milijardi dolara. Tržište SAD je dostiglo čak i veću cifru.

Očekuje se da će u 2021. godini ova industrija zaokupiti još veću pažnju i da će se proširiti na još sektora koji se mogu uključiti i raditi eksterno, bez potrebe za angažovanjem stalnozaposlenog. Veliki korak je učinjen 2020. godine, a posledice promena koje je ona donela videće se u predstojećoj godini. Uslediće unapređenje, veća tehnološka prednost, veća fleksibilnost i širenje globalizacije.

Remote poslovanje je postalo novo normalno, i kada se pandemija završi, ono što je sigurno je da će veliki broj biznisa preokrenuti svoju politiku i okrenuti se zaposlenima i onome šta njima odgovara. U skladu sa tim, autsorsing i njegovi benefiti će obeležiti poslovnu praksu i strategiju u 2021. godini. Svetska ekonomija će osetiti posledice COVID-19 u godini koja sledi, što će izazvati da organizacije preispituju najsigurniji i troškovno najefikasniji način rasta i razvoja.

Šta je još novo?

Kompanije imaju za cilj da izađu na tržište i ostanu u igri upuštajući se u autsoursing partnerstva. Izborom pravog partnera može se imati ogroman pozitivan uticaj sa više aspekata.

    Reorganizovanje prioriteta

Ogromna promena koja se dogodila u posolovanju je način shvatanja autsorsinga, tačnije prelazak sa delegiranja malih zadataka ka autsorsovanju nekih od glavnih funkcija, pored prepoznavanja mnogih finansijskih benefita. Autsorsovanjem nekih od ključnih procesa kompanije mogu da postignu više. To je posledica novog i drugačijeg znanja i boljih rezulatata koji pristižu brže.

    Ljudi pre novca

U 2021. fokusiranje na procese i ljude biće značajnije nego cena. Cenovni izbor partnera će ostati u prošlosti jer je važnije sa kim planirate i dostižete ciljeve nego koja je vrednost započinjanja procesa. Ali verovatno najvažniji trend koji će uslediti je svesnost i konstantno usklađivanje sa potrebama zaposlenih i kupaca.

    Kvalitet pre kvantiteta

Jedne od sada često pominjanih nedostataka outsourcing – a je naglasak na kvantitetu i striktno profitna orijentacija. Rezulati će u budućnosti biti posledica kvaliteta i vrednosti koju on nosi sa sobom. Skoncentrisanost oko visoko postavljenih standarda i optimalnih rezultata će obeležiti efikasnost autsorsinga.

Outsourcing će činiti prednost startup – a

Ranije je autsorsing predstavljao prednost po korporacije i dobrostojeće brendove. Sada je pristigao novi talas promena. Jedno istraživanje je pokazalo da u 2019. godini više od 50% malih biznisa ima u planu da autsorsuju neke od funkcija. Danas, više nego ikad, mali biznisi i startapi istražuju i ispituju što više benefita ove prakse. Kompanije u ranim fazama razvoja sve više uzimaju u obzir saradnju sa trećim stranama kako bi prevazišle operativne nedostatke i duže opstale na tržištu. Kako počinju od početka, moraju biti posebno pažljive i moraju imati budžet na umu konstatntno.

Od samog početka, startapi i mali biznisi biće okrenuti zaposlenima, vodeći računa o njihovom zadovoljstvu, istovremenom nalazeći klijente ili potrošače. Na ovaj način timovi u kompaniji će biti u mogućnosti da upravljaju bazičnim funkcijama efektivnije.

Novi smer outsourcing prakse

Ono što se dogodio 2020. godine neće u njoj ostati već će se odraziti u godinama koje predstoje. Inovativni trendovi će zajedno sa nama ući i načiniti još veće promene u 2021. godini. Autsorsovanjem žile kucavice svakog biznisa će promeniti izgled mnogih organizacija i vodiće neočekivano prozitivnim rezultatima. Tehnološke prednosti i automatizacija će olakšati sve procese i usloviće bolju komunikaciju između internih i eksternih timova.

Izvor: In Centar