Pravite unikatne stvari? Evo prijedloga kako odrediti cijenu

Pravite unikatne stvari? Evo prijedloga kako odrediti cijenu

U ovom članku ćemo pokušati da damo neke savjete, kako da formirate cijenu vašeg proizvoda koji je nastao kao produkt vašeg ručnog rada.

Skrećemo vam pažnju da ovi savjeti možda neće biti jednako funkcionalni za sve slučajeve.

Prije svega, odredite raspon cijena onoga što prodajete? Idite na sajtove na kojima se prodaju slični proizvodi i pogledajte kako se kreću cijene tog ili proizvoda najsličnijeg vašem. Ipak, imajte na umu, da cijena nije jedino mjerilo, pa provjerite i koliko se taj proizvod prodavao po toj cijeni!

Iako ne možete da vidite cijenu za koju je određeni proizvod prodat, ako prodavac ima prodavnicu punu skupih stvari i nema prodaje, to svakako znači da su precijenili svoje proizvode. Kada odredite raspon, lakše će vam biti da odredite i realan opseg cijena uz koji možete očekivati prodaju vašeg proizvoda.

Idealno bi trebalo da ostanete na sredini opsega cijena, osim ako ne koristite kvalitetniji materijal ili postoji nešto zaista jedinstveno i specifično u vezi sa vašim proizvodom, a što drugi ne mogu da ponude. Međutim, ako ste potpuno novi za oblast u kojoj radite, posebno uz veliku konkurenciju, predlažemo da ostanete nešto niže od prosječne cijene kako bi privukli što veći broj potencijalnih kupaca

Troškovi materijala

Ovo je kamen temeljac u mogućnosti da podesite poštenu cijenu vašeg rada i ostvarite najveći profit. Nikada ne plaćajte maloprodajnu cijenu (ako je moguće) za svoj materijal – trudite se da sve materijale obezbijedite na veliko ili na rasprodaji. Što je niža cijena koju plaćate za materijal, to je veći profit koji imate priliku da napravite.

Utrošeno vrijeme (satnica)

Ovo je najizazovniji faktor u određivanju cijene rukotvorina. Probajte da odredite neku satnicu, ali ako u nju uračunate rad uz gledanje TV-a, nećete doći do realne procjene koja bi bila poštena ili od velike koristi na tržištu. Mnogi rade tokom onoga što bi inače nazvali “slobodno vrijeme”, dok čuvaju djecu, u pauzama između obavljanja kućnih poslova, tako da je teško dati preciznu procjenu vremena utrošenog za rad na proizvodu. Dakle, treba biti realan, ali ne treba podcijeniti svoje vrijeme!

Kako bi imali neku polaznu tačku za odrađivanje vaše satnice, izračunaćemo satnicu na osnovu prosječne plate u RS.

Prosječna neto plata isplaćena u decembru 2020. godine je 979KM. Ako uzmemo da je prosječno radno vrijeme 8 sati dnevno i to pomnožimo sa 23 radna dana u decembru, dobijamo ukupno 184 radna sata. Dakle 979/184 = 5,3KM (samo)!  

Naravno, smatramo da satnica treba da bude dosta veća za ručne radove i kod proizvodnje unikatnih stvari!

Jedan jednostavan primjer kalkulacije cijene

Troškovi materijala + (cijena satnice x broj sati) = Cijena A
Troškovi materijala x 3 = Cijena B
(Cijena A + Cijena B) / 2 (da bi se dobio prosjek između ove dvije cijene) = CIJENA

Dobijenu cijenu uporedite na tržištu, istražite i prilagodite se.

Konkretan primjer:

Troškovi materijala = 10КМ
Broj sati = 2
Cijena satnice = 7KM

Cijena A:
10KM + (7KM x 2) = 24KM
Cijena B: 10KM x 3 = 30KM
CIJENA: (24KM + 30KM) / 2= 27KM

Još jednom, napominjemo da je riječ kalkulaciiji koja ne može biti primjenjiva u svim slučajevima.

Ako se baviš ručnim radom i želiš da prodaješ svoje proizvode na Internetu, iskoristi BDBOX akciju i besplatno otvori online radnju.