Potrebno 40 radnika - Termal INT d.o.o. Lopare
970
Potrebno 50 radnika - “SEP” d.o.o Bijeljina
1620