Potrebna medicinska sestra
568
Bijeljina 21.05.2022.

Potrebna medicinska sestra

Medicinska zdravstvena njega Ugljevik-Bijeljina
493
Bijeljina 18.05.2022.

Medicinska zdravstvena njega Ugljevik-Bijeljina

Po dogovoru
Masaze
144
Bijeljina 08.04.2022. 15:03

Masaze

Masaze

Masaze

Masaže
199
Bijeljina 24.03.2022. 22:26

Masaže

Po dogovoru
Masaže
Po dogovoru

Masaže

Njega starijih osoba
1149
Bijeljina 02.03.2022.

Njega starijih osoba

Po dogovoru
Njega starijih osoba
Po dogovoru

Njega starijih osoba

Potrebna zena za cuvanje
423
Bijeljina 03.01.2022. 09:04

Potrebna zena za cuvanje

Potrebna zena za cuvanje

Potrebna zena za cuvanje

Njega starih lica
2057
Bijeljina 13.12.2021.

Njega starih lica

Po dogovoru
Njega starih lica
Po dogovoru

Njega starih lica

Njega starih osoba
411
Bijeljina 30.11.2021. 14:07

Njega starih osoba

Njega starih osoba

Njega starih osoba

Njega starih osoba
277
Bijeljina 30.11.2021. 14:07

Njega starih osoba

Njega starih osoba

Njega starih osoba

Njega starijih osoba
1303
Bijeljina 05.11.2021.

Njega starijih osoba

Po dogovoru
Njega starijih osoba
Po dogovoru

Njega starijih osoba

Njega starijih osoba
1166
Bijeljina 29.10.2021.

Njega starijih osoba

Po dogovoru
Njega starijih osoba
Po dogovoru

Njega starijih osoba

... 366