Smanjenje nezaposlenosti i podrška privredi

Gradska uprava Grada Bijeljina realizuje projekat „Kontinuiranom institucinalnom saradnjom do održivih radnih mjesta u Bijeljini“, koji je finansiran od strane Evropske Unije, a sprovodi se kroz program Međunarodne organizacije rada „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u BiH“ s ciljem smanjenjenja nezaposlenosti i podrške lokalnoj privredi.

BIJELJINA

- Bijeljina je među 15 lokalnih zajednica u BiH izabranih za ovaj projekat, za koji je apliciralo 165 gradova i opština. Projekat je pokrenut na osnovu rezultata istraživanja realizovanog u saradnji sa predstavnicima privrede, a na osnovu koga je zaključeno da je jedan od većih problema privrednika nekvalifikovana radna snaga, kao i trošenje vremena na obuku radnika nakon zaposlenja - istakao je gradonačelnik Mićo Mićić, uz ocjenu da je Bijeljina izuzetno uspješna prilikom kandidovanja projekata kod međunarodnih i domaćih donatora, jer uspijeva da ispuni sve potrebne uslove da bi dobila sredstva za njihovu realizaciju.

Projekat „Kontinuiranom institucionalnom saradnjom do održivih radnih mjesta u Bijeljini" ima dva dijela - obuku i prekvalifikaciju u oblasti drvoprerađivačke industrije, ali i podršku prilikom samozapošljavanja.

- Oba dijela projekta su izuzetno važna jer se odnose na smanjenje nezaposlenosti u našem Gradu, a biće i od koristi za privrednike koji će na taj način dobiti obučenu radnu snagu u oblasti drvoprerade. Imamo 67 polaznika koji su ispunili uslove i počeli sa obukom. Nadamo se da ćemo nakon završetka obuke imati najmanje 50 kvalitetno obučenih osoba, koje će dobiti sertifikat za završenu teorijsku i praktičnu obuku i da će značajan broj obučenih osoba dobiti šansu za zapošljavanje - navela je šef gradskog Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Ankica Todorović.

Dio projekta koji se odnosi na samozapošljavanje Gradska uprava realizuje u saradnji sa Fakultetom poslovne ekonomije Bijeljina.

- Tu smo odabrali 20 nezaposlenih korisnika iz ranjivih kategorija stanovništva i oni će na obukama steći sva potrebna znanja i vještine koje su im neophodne da otvore preduzetničku radnju. Nakon završetka obuka biće odabrano deset najkvalitetnijih biznis planova, koji će dobiti i određena sredstva iz budžeta projekta, kao podsticaj za početak rada - najavila je Todorovićeva.

Ukupna vrijednost projekta je 412.000 konvertibilnih maraka, od čega je oko 350.000 donacija, a 60.000 KM je obezbijeđeno iz gradskog budžeta.

Osim Gradske uprave, kao vodećeg aplikanta, u projektu kao partneri učestvuju Zavod za zapošljavanje, Regionalna privredna komora, Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Tehnička škola „Mihajlo Pupin", kao i preduzeća „Steko" i „Mega drvo".

U okviru ovog projekta Tehnička škola će dobiti mašinu za obradu drveta za obuku polaznika. Krajnji očekivani rezultat je kvalifikovana radna snaga za potrebe lokalne privrede i unaprijeđena saradnja lokalne uprave, obrazovnog sistema i privrede.